Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 116
(563 kB)
Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.7.2015.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, který přijal k tomuto tisku dne 16.9.2015 usnesení č. 98, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 116/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 23.9.2015.

Svým usnesením č. 234, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.