Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 109
(264 kB)
Informace o působení nasaditelného spojovacího modulu v operaci NATO "Active Fence" v Turecké republice
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Martin Stropnický.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.7.2015.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 544.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.7.2015.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, který přijal k tomuto tisku dne 11.8.2015 usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 109/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 23.9.2015.

Svým usnesením č. 233, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.

Témata EUROVOC: NATOTureckotechnologievojenské letectvoČeská republika