Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 99
(573 kB)
Návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 385
V.n.z. o pyrotechnice - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 385/0 dne 7. 1. 2015.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 8. 1. 2015 (usnesení č. 130). Určil zpravodaje: Ing. Josef Hájek a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 1. 2015 na 25. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 604).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 385/1 (přerušuje projednávání).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 385/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Hospodářský výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 385/3, který byl rozeslán 27. 5. 2015 v 14:58.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 8. 6. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 385/4 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 19. 6. 2015 na 29. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 792).

Hlasování č. 90 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 30.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 22.7.2014 usnesení č. 97, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 99/1.

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 23.7.2015.

Svým usnesením č. 193, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.7.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 206/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 7. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 8. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2015.

Témata EUROVOC: kontrola dovozukontrola vývozunebezpečná látkaohňostrojstřelná zbraň a střelivovýbušninaúrazová prevence