Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 90
(862 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.6.2015.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.8.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.6.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, který přijal k tomuto tisku dne 15.7.2015 usnesení č. 48, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 90/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 23.9.2015.

Svým usnesením č. 241, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.