Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 88
(260 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jan Volný.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 19. 2. 2015. Vláda zaslala stanovisko 17. 3. 2015. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 17. 3. 2015 jako tisk 404/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 404
Novela z. o veřejných dražbách

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 404/0 dne 18. 2. 2015.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0404.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 4. 2015 (usnesení č. 154). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 5. 2015 na 27. schůzi. Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 768). Návrh byl projednán v obecné rozpravě 22. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Návrh zákona byl přijat (usnesení č. 768).

Hlasování č. 172 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.6.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 1.7.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 2.6.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 16.6.2015 usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 88/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 18.6.2015.

Svým usnesením č. 162, v hlasování č. 51 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 167/2015.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 23. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 6. 2015.

Témata EUROVOC: aukční prodejpapírové peníze