Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 66
(277 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Jiří Mihola.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.4.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.5.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.4.2015.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Ing.arch. Daniela Filipiová, který přijal k tomuto tisku dne 29.4.2015 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 66/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 13.5.2015.

Svým usnesením č. 140, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 14.5.2015 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 127/2015.