Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 64
(304 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Robert Pelikán.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 337
Novela z. - občanský soudní řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 337/0 dne 7. 10. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 10. 2014 (usnesení č. 96). Určil zpravodaje: Mgr. Martin Plíšek a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5., 7. 11. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 519).

 • V
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem se stal Ústavně právní výbor.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 337/4, který byl rozeslán 10. 3. 2015 v 16:47.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 24. 3. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 337/5 (stanovisko).
 • 3

  3. Čtení proběhlo 1. 4. 2015 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 666).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 21.4.2015.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 21.5.2015.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.4.2015.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 29.4.2015 usnesení č. 26, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 64/1.

Senát zařadil tisk na svou 8. schůzi a projednal jej dne 13.5.2015.

Svým usnesením č. 126, v hlasování č. 11 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 139/2015.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 14. 5. 2015 poslancům jako tisk 337/6.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 14. 5. 2015 poslancům jako tisk 337/7.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 27. 5. 2015 na 27. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 192, usnesení č. 772).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 2. 6. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 6. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 11. 6. 2015.

Témata EUROVOC: propadnutí věcísoudní řízenívýkon rozhodnutívýkonný orgánzabavení věci