Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 62
(9450 kB)
Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je Anna Šabatová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.4.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.4.2015.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Čunek, který přijal k tomuto tisku dne 6.5.2015 usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 62/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 17.6.2015.

Svým usnesením č. 147, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.