Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 2
(266 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 277
Novela z. o platu představitelů státní moci

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 277/0 dne 1. 8. 2014.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 21. 8. 2014. Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 21)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 7. 11. 2014 na 19. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 14. 11. 2014 na 22. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 521).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 17 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 277/3, který byl rozeslán 2. 12. 2014 v 22:47.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 12. 2014 na 23. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 41, usnesení č. 534).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 5.12.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 4.1.2015.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 16.12.2014 usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 2/1.

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 18.12.2014.

Svým usnesením č. 64, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Dne 18.12.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 359/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2014.

Témata EUROVOC: finanční příjem členů parlamentumzdaodměňováníposlanec EPposlanec parlamentusoudce