Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 375
(376 kB)
Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 23. - 24. října 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.11.2014.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, který přijal k tomuto tisku dne 11.11.2014 usnesení č. 330, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 375/1.

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 3.12.2014.

Svým usnesením č. 29, v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.