Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 371
(727 kB)
Vládní návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2015 a 2016 s výhledem na rok 2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr obrany Martin Stropnický.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.10.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.10.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Mgr. František Bublan, který přijal k tomuto tisku dne 22.10.2014 usnesení č. 210, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 371/1.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 23.10.2014.

Svým usnesením č. 635, v hlasování č. 53 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.