Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 334
(58220 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla podepsána v Praze v České republice dne 4. srpna 2014
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.9.2014.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 15.11.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.9.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Leopold Sulovský, který přijal k tomuto tisku dne 20.10.2014 usnesení č. 267, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 334/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 3. schůzi a projednal jej dne 10.12.2014.

Svým usnesením č. 48, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.