Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 296
(961 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Libor Michálek, senátorka Alena Dernerová, senátor Miroslav Krejča, senátor Jaroslav Doubrava, senátor Zdeněk Brož, senátor Pavel Lebeda.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.6.2014.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. RNDr. Marta Bayerová.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 19.6.2014.

Svým usnesením č. 548, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá senátní návrh zákona.