Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 297
(3310 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 2.6.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 165.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.8.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.6.2014.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, který přijal k tomuto tisku dne 13.8.2014 usnesení č. 308, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 297/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 27.8.2014.

Svým usnesením č. 582, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: IrskoLisabonská smlouvaSmlouva o Evropské uniireferendum