Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 285
(307 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Marian Jurečka.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 86
Novela z. o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 86/0 dne 16. 1. 2014.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 1. 2014 (usnesení č. 20). Určil zpravodaje: Ing. Petr Bendl a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 5. 2. 2014 na 6. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 92).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 3. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 86/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 4. 2014 usnesení doručené poslancům jako tisk 86/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 5. 2014 na 8. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 86/3, který byl rozeslán 7. 5. 2014 v 13:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 5. 2014 na 8. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 156, usnesení č. 262).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.5.2014.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.6.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 27.5.2014.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 11.6.2014 usnesení č. 227, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 285/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 18.6.2014.

Svým usnesením č. 531, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 20.6.2014 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 138/2014.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 6. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 8. 7. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: bezpečnost potravinhygiena výživyinspekce potravinpotravinová politikaspotřeba potravinzdraví veřejnosti