Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 249
(3305 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaný za Českou republiku dne 10. prosince 2002
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Milan Chovanec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.3.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 139.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.5.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.3.2014.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 16.4.2014 usnesení č. 149, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 249/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.5.2014.

Svým usnesením č. 502, v hlasování č. 33 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: mezinárodní úmluva OSNobchodování s lidmiorganizovaný zločinratifikace dohody