Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 245
(1135 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Doplňková smlouva pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze 23. září 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 12.3.2014.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 136.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 17.5.2014.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.3.2014.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Dagmar Terelmešová, který přijal k tomuto tisku dne 22.4.2014 usnesení č. 64, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 245/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 29.5.2014.

Svým usnesením č. 499, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Spojené státysociální zabezpečeníČeská republika