Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 163
(398 kB)
Návrh zákona o povinném značení lihu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Jan Fischer.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 939
Vl.n.z. o povinném značení lihu - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 939/0 dne 6. 3. 2013.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 3. 2013 (usnesení č. 353). Určil zpravodaje: Ing. Radim Vysloužil a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1587).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 939/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 29. 5. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 939/2 (pozměňovací návrhy).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 6. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 939/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 939/4, který byl rozeslán 20. 6. 2013 v 10:07.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 8. 2013 na 57. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 86, usnesení č. 1751).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 16.8.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 15.9.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 11.9.2013 usnesení č. 142, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 163/1.

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 12.9.2013.

Svým usnesením č. 313, v hlasování č. 5 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Svým usnesením č. 314, v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - doprovodné usnesení.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 307/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 17. 9. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 9. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 9. 2013.

Témata EUROVOC: alkoholický nápojchemický alkoholdestilátyochrana spotřebiteleoznačení výrobkuznačení zboží nálepkami