Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 125
(185 kB)
Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zemědělství Petr Bendl.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 779
Vl.n.z.o změně zák.v souvisl. s přij. z. o katastr. nemovit.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 779/0 dne 22. 8. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. Josef Šenfeld a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1545).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 779/1 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 21. 2. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 779/2 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 13. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 779/3 (přerušuje projednávání).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 4. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 779/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 779/5, který byl rozeslán 15. 5. 2013 v 10:39.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 17. 5. 2013 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 231, usnesení č. 1686).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 17.6.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 17.7.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Veleba, který přijal k tomuto tisku dne 2.7.2013 usnesení č. 124, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 125/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 3.7.2013.

Svým usnesením č. 272, v hlasování č. 73 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 14. 8. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 15. 8. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2013.

Témata EUROVOC: daň z majetkukatastr nemovitostínemovitost