Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 93
(935 kB)
Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2013
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 3.5.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.5.2013.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 19.6.2013 usnesení č. 96, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 93/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 21.6.2013.

Svým usnesením č. 243, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.