Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 77
(244 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů,ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 826
Novela z.o vyšších soud.úřednících a vyšších úřed.stát.zast.

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 826/0 dne 10. 10. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 10. 2012 (usnesení č. 308). Určil zpravodaje: Mgr. Aleš Rádl a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1418).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 826/2, který byl rozeslán 19. 3. 2013 v 18:25.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 152, usnesení č. 1615).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 11.4.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.5.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 16.4.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Eliška Wagnerová, který přijal k tomuto tisku dne 24.4.2013 usnesení č. 60, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 77/1.

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 2.5.2013.

Svým usnesením č. 195, v hlasování č. 26 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 163/2013.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Témata EUROVOC: profesní přípravapříprava při zaměstnánísoudce a státní zástupcesoudní úředníkstátní zástupcevysokoškolské vzdělání