Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 54
(2058 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k Úmluvě o právech dítěte týkající se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.2.2013.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 29.4.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2013.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 19.3.2013 usnesení č. 44, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 54/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 9. schůzi a projednal jej dne 2.5.2013.

Svým usnesením č. 191, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.