Senát
Deváté funkční období 2012-2014
Senátní tisk č. 49
(238 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Gabriela Pecková.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 7. 2012. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 8. 2012 jako tisk 756/1 (připomínky).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 756
Novela z. - autorský zákon

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 756/0 dne 23. 7. 2012. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0756P.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.2.2013.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 27.3.2013.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.2.2013.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Jiří Oberfalzer, který přijal k tomuto tisku dne 19.3.2013 usnesení č. 65, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 49/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 6. schůzi a projednal jej dne 22.3.2013.

Svým usnesením č. 160, v hlasování č. 63 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 27.3.2013 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 156/2013.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 27. 3. 2013 poslancům jako tisk 756/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 27. 3. 2013 poslancům jako tisk 756/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 5. 2013 na 53. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala ve znění schváleném Senátem (hlasování č. 101, usnesení č. 1637).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Témata EUROVOC: autorské právoliterátumělecké dílovlastnictví