Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 437
(7996 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací nové hraniční dokumenty česko-polských státních hranic v souladu s článkem 10 odst. 5 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích ze dne 17. ledna 1995
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 16.10.2012.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 831.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 23.10.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miloš Malý, který přijal k tomuto tisku dne 28.11.2012 usnesení č. 12, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 437/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 4. schůzi a projednal jej dne 31.1.2013.

Svým usnesením č. 72, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: PolskohraniceČeská republika