Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 442
(328 kB)
Návrh zákona o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 801
Vl.n.z. o změně daňových, pojistných a dalších zákonů - EU (§ 83, odst. 2 JŘ)

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 801/0 dne 6. 9. 2012.

  Vláda spojila s návrhem žádost o vyslovení důvěry a žádá, aby Sněmovna skončila projednávání návrhu zákona do tří měsíců od jeho předložení (§ 83 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 6. 9. 2012. Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor (rozhodnutí č. 40)

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1267).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 801/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 24. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 801/2, který byl rozeslán 25. 10. 2012 v 11:05.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 11. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 144, usnesení č. 1354).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 8.11.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 10.12.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 13.11.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 28.11.2012 usnesení č. 16, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 442/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 5.12.2012.

Svým usnesením č. 32, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 29.10.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 500/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 6. 12. 2012 poslancům jako tisk 801/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 6. 12. 2012 poslancům jako tisk 801/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 288, usnesení č. 1444).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2012.

Témata EUROVOC: daň z převodu nemovitostidaň z přidané hodnotydaň z příjmu fyzických osobdaňový systémsnižování dluhuspotřební daňvybírání danívšeobecné zdravotní pojištění