Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 439
(535 kB)
Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2012
Náhled podkladového materiálu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 23.10.2012.

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 26.10.2012.

Svým usnesením č. 786, v hlasování č. 84 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.