Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 424
(235 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 660
Novela z. o rozpočtových pravidlech

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 660/0 dne 11. 4. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1139).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 7. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/1 (pozměňovací návrhy) (revokováno).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 660/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 660/3, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 14:48.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 218, usnesení č. 1321).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 4.10.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 5.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 9.10.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 23.10.2012 usnesení č. 317, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 424/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 26. schůzi a projednal jej dne 25.10.2012.

Svým usnesením č. 752, v hlasování č. 32 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 29.10.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 501/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 660/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 29. 10. 2012 poslancům jako tisk 660/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 18. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 251, usnesení č. 1434).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 12. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 12. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2012.

Témata EUROVOC: finanční řízeníinformační systém pro potřeby řízenírozpočtová pravidlastátní rozpočet