Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 408
(438 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Ústavy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie z roku 2010 včetně prohlášení a výhrad učiněných Českou republikou na Konferenci vládních zmocněnců v roce 2006 a v roce 2010
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 15.8.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.11.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 18.9.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 28.11.2012 usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 408/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 2. schůzi a projednal jej dne 5.12.2012.

Svým usnesením č. 25, v hlasování č. 8 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.