Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 397
(277 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 621
Novela z. o ochraně hospodářské soutěže

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 621/0 dne 29. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. František Laudát a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 15. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1078).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 22. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 621/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 621/2, který byl rozeslán 22. 6. 2012 v 11:49.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 7. 2012 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1242).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 23.7.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 22.8.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 24.7.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který nepřijal k tomuto tisku dne 14.8.2012 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 11, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 397/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 25. schůzi a projednal jej dne 16.8.2012.

Svým usnesením č. 718, v hlasování č. 19 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 21.8.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 360/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 621/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 8. 2012 poslancům jako tisk 621/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 72, usnesení č. 1276).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 10. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: kontrola restriktivních praktikomezování soutěžeprávo EU - vnitrostátní právosoutěžní politikasoutěžní právo