Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 383
(277 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 615
Novela z. o elektronických komunikacích - EU

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 615/0 dne 27. 2. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 1. 3. 2012 (usnesení č. 233). Určil zpravodaje: Ing. Jaroslav Krupka a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1058).

 • V
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 25. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 615/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro bezpečnost projednal návrh zákona a vydal 24. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 615/2 (doporučuje schválit).
  • Ústavně právní výbor projednal navíc návrh zákona a vydal 30. 5. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 615/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 14. 6. 2012 na . schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 14. 6. 2012 na . schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 615/4, který byl rozeslán 14. 6. 2012 v 13:04.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 20. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1215).

Hlasování č. 200 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 26.6.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 26.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Veronika Vrecionová, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2012 usnesení č. 286, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 383/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 18.7.2012.

Svým usnesením č. 674, v hlasování č. 15 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 24.7.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 27. 7. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 8. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 8. 2012.

Témata EUROVOC: důvěrná informaceelektronická správa dokumentůochrana komunikacíochrana soukromípoliciesoukromé právotajná službatelekomunikační technika