Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 379
(399 kB)
Vládním návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 25.6.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. MUDr. Luděk Sefzig, který přijal k tomuto tisku dne 11.7.2012 usnesení č. 302, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 379/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 19.7.2012.

Svým usnesením č. 692, v hlasování č. 51 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.