Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 376
(309 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 574
Novela z. o výkonu ústavní výchovy

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Bratský, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2012 usnesení č. 240, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 376/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 19.7.2012.

Svým usnesením č. 688, v hlasování č. 46 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 24.7.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 333/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 574/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 574/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 66, usnesení č. 1272).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 1. 10. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 5. 10. 2012.

Témata EUROVOC: dítěnápravně výchovný ústav pro mladistvérodinné přídavkyvyživovaná osobavýchovně vzdělávací zařízenízvláštní dávkyzvláštní výchovná péče