Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 375
(712 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 537
Novela z. - občanský soudní řád

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 537/0 dne 25. 11. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 11. 2011 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: JUDr. Pavel Staněk a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 951).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 537/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 2. 3. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 537/2 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 4. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 537/3 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 7. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 7. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 537/4, který byl rozeslán 8. 6. 2012 v 10:48.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1187).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 10.7.2012 usnesení č. 224.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 17.7.2012 usnesení č. 234, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 375/1.

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 18.7.2012.

Svým usnesením č. 678, v hlasování č. 27 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 24.7.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 396/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 537/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 537/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 62, usnesení č. 1270).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 10. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Témata EUROVOC: pohledávkasoudní řízenívztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocívýkon rozhodnutí