Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 373
(234 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 659
Novela z. o důchodovém pojištění

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 659/0 dne 11. 4. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 4. 2012 (usnesení č. 248). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro sociální politiku

 • 1

  Čtení proběhlo 4. 5. 2012 na 38. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1145).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 5. 6. 2012 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 659/2, který byl rozeslán 6. 6. 2012 v 11:52.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 13. 6. 2012 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 98, usnesení č. 1185).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 25.6.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 25.7.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 26.6.2012.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Božena Sekaninová, který nepřijal k tomuto tisku dne 11.7.2012 žádné usnesení. Průběh jednání je uveden v záznamu z jednání č. 13, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 373/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 19.7.2012.

Svým usnesením č. 704, v hlasování č. 70 projednal tento tisk s výsledkem jednání - zamítá.

Dne 24.7.2012 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2012.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 659/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 25. 7. 2012 poslancům jako tisk 659/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 5. 9. 2012 na 45. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 37, usnesení č. 1258).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 7. 9. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 9. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 25. 9. 2012.

Témata EUROVOC: důchodový pláninflacepolitika úsporných opatření