Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 329
(240 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce Senátu Petr Pakosta.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 8. 2011. Vláda zaslala stanovisko 15. 9. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 16. 9. 2011 jako tisk 446/1 (nesouhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 446
Novela z. o daňovém poradenství

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 446/0 dne 12. 8. 2011. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0446.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 9. 2011 (usnesení č. 168). Určil zpravodaje: Pavel Svoboda a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 13. 12. 2011 na 32. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 912).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 1. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 446/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 3. 2012 na 36. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 446/3, který byl rozeslán 14. 3. 2012 v 11:54.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 21. 3. 2012 na 36. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 145, usnesení č. 1100).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.4.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 2.5.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2012 usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 329/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 25.4.2012.

Svým usnesením č. 589, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 168/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 5. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2012.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 22. 5. 2012.

Témata EUROVOC: daňové právoporadenstvíprofesní komoraprofesní organizace