Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 317
(1444 kB)
Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je předseda Úřadu pro ochranu osobních údajů Igor Němec.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 29.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.4.2012.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 17.4.2012 usnesení č. 188, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 317/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 24. schůzi a projednal jej dne 19.7.2012.

Svým usnesením č. 697, v hlasování č. 59 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.