Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 310
(512 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Adolfa Jílka, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdější předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovateli jsou senátor Jiří Oberfalzer, senátor Adolf Jílek.

Informace o jednání v Senátu

Tento tisk byl předložen Senátu dne 13.3.2012.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 14.5.2012.

Senát přikázal senátní tisk dne 14.3.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 10.5.2012 usnesení č. 259, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 310/1.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 12.7.2012 usnesení č. 291, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 310/4.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 21.8.2012 usnesení č. 312, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 310/5.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jiří Lajtoch, který přijal k tomuto tisku dne 25.10.2012 usnesení č. 336, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 310/6.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 19. schůzi a projednal jej dne 14.3.2012.

Svým usnesením č. 553, v hlasování č. 35 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 22. schůzi a projednal jej dne 24.5.2012.

Svým usnesením č. 624 projednal tento tisk s výsledkem jednání - změna lhůty.

Senát nepřijal k tisku usnesení.