Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 301
(10979 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 17.2.2012.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 608.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.4.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 21.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro záležitosti Evropské unie, jehož zpravodajem je sen. Ing. Josef Táborský, který přijal k tomuto tisku dne 4.4.2012 usnesení č. 243, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 301/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 25.4.2012.

Svým usnesením č. 588, v hlasování č. 18 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Chorvatskoevropská integracepřistoupení k Evropské unii