Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 287
(473 kB)
Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2011 a Výroční zprávě o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2011
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce výboru Senátu Jaromír Jermář.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 9.2.2012.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 29.2.2012.

Svým usnesením č. 535, v hlasování č. 28 projednal tento tisk s výsledkem jednání - bere na vědomí.