Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 286
(227 kB)
Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 583
Vl.n.z.o státním dluhopisovém programu na rok 2012

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 583/0 dne 19. 1. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 19. 1. 2012 (usnesení č. 214). Určil zpravodaje: Ing. Pavel Suchánek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Sněmovna souhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení (usnesení č. 978).
  Návrh projednán v podrobné rozpravě 1. 2. 2012 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přijat (hlasování č. 33, usnesení č. 978).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 2.2.2012.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 3.3.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.2.2012.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 8.2.2012 usnesení č. 211, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 286/1.

Senát zařadil tisk na svou 18. schůzi a projednal jej dne 29.2.2012.

Svým usnesením č. 528, v hlasování č. 20 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2012.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 8. 3. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 16. 3. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 3. 2012.

Témata EUROVOC: emise cenných papírůfinancování rozpočtukonsolidace státního dluhurozpočtový schodekstátní rozpočetveřejný dluh