Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 233
(381 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 340
Novela z. o vzdělávání - školský zákon

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 18.11.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.12.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2011.

Garančním výborem je Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice, jehož zpravodajem je sen. PhDr. Marcel Chládek, který přijal k tomuto tisku dne 6.12.2011 usnesení č. 144, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 233/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 14. schůzi a projednal jej dne 7.12.2011.

Svým usnesením č. 420, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - pozměňovací návrhy.

Dne 9.12.2011 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 472/2011.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 340/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 9. 12. 2011 poslancům jako tisk 340/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 20. 12. 2011 na 32. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 284, usnesení č. 968).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 12. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 12. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 27. 12. 2011.

Témata EUROVOC: integrace přistěhovalcůpředškolní výchovastřední vzdělánívzdělávání cizincůvšeobecné školstvívýuka jazykůzákladní vzdělání