Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 229
(3706 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku, který byl podepsán v Záhřebu dne 4. října 2011

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 14.11.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 23.1.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 22.11.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Vítězslav Jonáš, který přijal k tomuto tisku dne 6.12.2011 usnesení č. 192, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 229/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 26.1.2012.

Svým usnesením č. 501, v hlasování č. 38 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.