Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 227
(1443 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána ve Varšavě dne 13. září 2011

Navrhovatelem je ministr financí Miroslav Kalousek.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 26.10.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 9.1.2012.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 8.11.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaromír Strnad, který přijal k tomuto tisku dne 6.12.2011 usnesení č. 191, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 227/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 16. schůzi a projednal jej dne 26.1.2012.

Svým usnesením č. 500, v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.