Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 223
(5407 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva o mezinárodní ochraně dospělých osob, přijatá v Haagu dne 13. ledna 2000

Navrhovatelem je ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.10.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 506.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 27.12.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 25.10.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Miroslav Antl, který přijal k tomuto tisku dne 11.1.2012 usnesení č. 154, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 223/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 15. schůzi a projednal jej dne 11.1.2012.

Svým usnesením č. 470, v hlasování č. 7 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: dospělýlidská právaochrana práv a svobodzdravotně postižený člověkzpůsobilost k právům