Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 162
(1916 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie, podepsaná v Bruselu dne 4. května 2011

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 22.7.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 432.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 3.10.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 3.8.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Tomáš Kladívko, který přijal k tomuto tisku dne 5.10.2011 usnesení č. 128, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 162/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 6.10.2011.

Svým usnesením č. 328, v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Evropská uniedůvěrná informaceochrana údajůomezené šíření informacízpřístupňování informacíČeská republika