Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 151
(1135 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o trvale udržitelném obhospodařování lesů k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, který byl podepsán dne 27. května 2011

Navrhovatelem je ministr zemědělství Petr Bendl.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 30.6.2011.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 19.9.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 19.7.2011.

Garančním výborem je Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, jehož zpravodajem je sen. Ing. Stanislav Juránek, který přijal k tomuto tisku dne 3.8.2011 usnesení č. 55, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 151/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 13. schůzi a projednal jej dne 26.10.2011.

Svým usnesením č. 398, v hlasování č. 30 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.