Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 133
(75 kB)
Návrh zákona o účastnících odboje a odporu proti komunismu
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je zástupce skupiny poslanců Petr Tluchoř.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 16. 12. 2010. Vláda zaslala stanovisko 14. 1. 2011. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 15. 1. 2011 jako tisk 204/1 (souhlas).

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 204
N.z. o protikomunistickém odboji

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 204/0 dne 15. 12. 2010. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0204.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 13. 1. 2011 (usnesení č. 69). Určil zpravodaje: Mgr. Jan Vidím a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 2. 2011 na 13. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 346).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 204/4, který byl rozeslán 10. 6. 2011 v 15:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 137, usnesení č. 555).

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jaroslav Palas, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 112, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 133/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 257, v hlasování č. 4 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 262/2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 17. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2011.

Témata EUROVOC: autoritativní režimkomunismusobčanská neposlušnost