Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 121
(436 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny ve znění pozdějších předpisů a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu ve znění pozdějších předpisů návrh Nařízení Rady o elektronickém zveřejňování Úředního věstníku Evropské unie

Navrhovatelem je ministr vnitra Jan Kubice.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 21.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 19.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. JUDr. Jiřina Rippelová, který přijal k tomuto tisku dne 13.7.2011 usnesení č. 84, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 121/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 4.8.2011.

Svým usnesením č. 313, v hlasování č. 21 projednal tento tisk s výsledkem jednání - vyslovuje souhlas.