Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 116
(3189 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o ukončení Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) ze dne 27. června 1997 a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS)

Navrhovatelem je ministr dopravy Radek Šmerda.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 10.6.2011.

Tento tisk projednává zároveň Poslanecká sněmovna pod sněmovním tiskem č. 390.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 29.8.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Pakosta, který přijal k tomuto tisku dne 20.9.2011 usnesení č. 143, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 116/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 13.10.2011.

Svým usnesením č. 364, v hlasování č. 88 projednal tento tisk s výsledkem jednání - dává souhlas k ratifikaci.

Témata EUROVOC: Eurocontrolletecká dopravavzdušná bezpečnostvzdušný prostorČeská republika