Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 111
(1414 kB)
Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k informaci Závěrečná doporučení Výboru pro odstranění diskriminace žen 2010

Navrhovatelem je předseda vlády Petr Nečas.

Tento tisk byl předložen Senátu dne 1.6.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 7.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miluše Horská, který přijal k tomuto tisku dne 5.10.2011 usnesení č. 41, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 111/1.

Senát zařadil tisk na svou 12. schůzi a projednal jej dne 6.10.2011.

Svým usnesením č. 327, v hlasování č. 13 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje.